Tormods vei (Lørenskog) ligger ved Rolfsrud i Lørenskog, og går fra Skårersletta og inn i Ole Reistads vei. For mange år siden (2002) kom jeg over denne veien da jeg bodde i området, og det var gøy å se en gate som bar mitt navn. Jeg måtte jo selvsagt forevige minnet, og tok et bilde med fotokamera.

Her er jeg ved Tormods vei i Lørenskog i Oslo 2002. 

Tormods vei ligger i et område av Lørenskog med flere veier som har navn etter personer med tilknytning til vikingtid og tidlig middelalder. Veien har navn etter den islandske skalden Tormod Bereson Kolbrunarskald (ca. 997–1030). Tormod var skald og hirdmann hos Olav den hellige. I slaget på Stiklestad ble han dødelig såret da han fikk ei pil i brystet.

Tormods vei april 2016 (Google) i krysset til Skårersletta. I dag er skiltet montert på en vanlig skiltstolpe

Oversikt over Tormods vei fra Google kartdata 2017. 

Her ser vi inn i Tormods vei april 2016 (Google ) fra Skårersletta og som ender opp i Ole Reistads vei.

Det finnes også en Tormods vei på Bekkelagshøgda i bydel Nordstrand i Oslo. Den går fra Sandstuveien til Granstuveien. 

Related Post

Kommentarer

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.