Levende vann – Joh 7: 37-39

Joh 7: 37 På den siste dag i høytiden, den store festdagen, stod Jesus fram og ropte: «Den som tørster, la ham komme til meg og drikke!

I den som tror skal det renne strømmer av levende vann!

Jesus taler ofte i bilder om det usynlige. Jesus bruker ordet "levende vann" om Den Hellige Ånd, og sier at den som lengter eller tørster etter Gud, skal komme til Jesus, og Han vil gi oss å drikke. Jesus vi gi

Les mer

Et ord for dagen

Vi kristne trenger å høre Guds Ord, grunne på det, og ta det til oss som sannhet, eller spise ordet som Jesus sier: 

Matteus 4:4 “Men Jesus svarte og sa: Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.” 

UBC Norge arbeider med å formidling av evangeliet gjennom blant annet ... et Ord for Dagen hefte

Vi lever altså ikke alene av brød, men av hvert ord som går

Les mer

Gud har åpenbart seg i skaperverket

Gud har åpenbart seg på mange måter, og man kan skrive mye om hvordan Gud har vist sin kjærlighet til oss, først og fremst i sin Sønn Jesus Kristus. Men Gud har også åpenbart seg i selve skaperverket; den fantastiske naturen, fugler, dyr og alt som vokser rundt oss.

Skaperverket er ett bevis på Guds eksistense, les 1 Mos 1:31.

Da kan man undre "er ikke dette skapt?" Finnes det ingen designer bak alt dette? Bibelen forteller at

Les mer

1 Mos. 9:13-17 Regnbuen – Tegn på pakt mellom Gud og menneskene

Regnbuen er helt fantastisk vakker, men den har en viktig betydning. Noah fikk et løfte av Gud, som fikk betydning for alle levende skapninger til alle tider. Regnbuen skulle være en påminnelse for Gud og et tegn for Noah og hans etterkommere, et synlig bevis på Guds evige løfte.

Regnbuen sett fra Mangersnes på Radøy - Tegn på Guds løfte til alle mennesker!

1 Mos 9:13-17  Jeg setter min bue i skyene; og den skal være et tegn på

Les mer

1 Tim 2: 5-6 En mellommann mellom Gud og mennesker

Det er mange religioner, og mange meninger om de ulike veiene til Gud. Guds Ord er klar på at der er kun én som kan forene oss med Gud og som er mellommann: 

Det er opprettet forbindelse mellom Gud og menneske, én mellomann Jesus Kristus!

1 Tim 2,5-6 "For Gud er én og én mellommann er det mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus 6 han som ga seg selv som løsepenge for alle. Slik var vitnesbyrdet

Les mer

Salme 91:4 – Illustrert med bilde

Ofte kan vi illustrere Guds Ord sammen med bilder i naturen. Når jeg er på Bok & Media liker jeg å se på alle postkort som har flotte bilder eller illustrasjoner sammen med ett vers fra bibelen. 

Svane passer sin unge som ligger trygt mellom vingene.

Her er ett bilde fra Stavanger av en svane som passer på sin lille unge, hvor jeg la på ett bilbelvers jeg syntes passet. 

Les mer

Hvordan jeg kom til tro på Jesus Kristus

Søndag 7.oktober 2007 gikk jeg inn på soverommet og lukket døren bak meg. Jeg skulle ta mitt største valg i livet: Jeg skulle gi Jesus en sjanse. Hva ville skje?

Jeg hadde lykkes i livet, jobb, venner, familie, men jeg var tom på innsiden.

Jeg hadde lykkes godt i livet, og hadde en god jobb, leilighet, gode venner, og ikke opplevd noen familietragedier eller noen alvorlige personlige problemer; jeg var frisk og hadde et godt liv. Suksess ble

Les mer

Kirke er ikke bygningen, men de som tror på Jesus Kristus!

Mange mennesker i dag tror at kirke er bygningen eller lokalet hvor kristne samles. Det er ikke den bibelske forståelsen av kirke. Ordet kirke kommer fra det greske ekklesia som betyr en "forsamling" eller "utkalte" på engelsk “called-out ones.” Ordets mening er ikke en bygning, men mennesker.

Bardal kirke fra 1887 i Leirfjord kommune. Kristne trenger ett lokale å samles i, men kirken i bibelsk forståelse består av de mennesker som tror på Jesus Kristus.

Romerne  16:5 sier

Les mer