Julehilsen 2017

Riktig God Jul!

Vi ønsker familie og venner en riktig god jul. 
Måtte julen 2017 bli til stor glede og velsignelse for dere. 

 
 
Lukas 2, 8-12

Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin. Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folketI dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren.

 
Vennlig hilsen,
Tormod og Belkis
Related Post

Kommentarer

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.