Låtefossen ligger omtrent 14,5km sør for Odda ved riksvei 13, og er en populær turistattraksjon i området. Låtefoss er 165 meter høy. Den er den mest kjente av fossene i Oddadalen og er en av Norges mest besøkte naturbaserte turistattraksjoner.  

Låtefossen er et vakkert skue og en populær turistattraksjon. 

Låtefossen har to overløp fra Låtevatnet som flyter sammen midt i fossen. Fossen har jevn vannføring året rundt. Låtefossen var et yndet reisemål for engelske og tyske turister som besøkte Odda på 1800-tallet. For å komme til fossen ble turistene skysset med hest og kjerre fra fjorden og opp langs Sandvinvatnet og videre opp Oddadalen til Låtefossen. Det var også et hotell ved fossen. I dag kan man se rester etter grunnmuren hotellet stod på, på sørsiden av fossen.

Låtefossen var et populært turistattraksjon på 1800-tale 

Mange turister krysser Rv 13 for å se Låtefossen tett på, så kjør forsitkig.

Opovassdraget med Låtefossen var blant de 93 vassdrag som ble varig vernet i Verneplan I fra 1973.

Videoklipp fra Låtefossen

Related Post

Kommentarer

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.