Sommertid som er en ordning som går ut på å stille klokken frem én time i forhold til normaltid. Sommertid ble først foreslått av Benjamin Franklin i 1784, men ble ikke tatt i bruk før første verdenskrig. Tyskland var først ute i 1916, og deretter fulgte Storbritannia. Tanken var å få bedre utnyttelse av sommermånedene, med lys en time ekstra om kvelden, og minske energibruken.

Husk å stille klokken 1 time frem for sommertid 25.mars 2018. Foto av Wil Stewart on Unsplash.

Norge var et av flere land som innførte dette i 1916, 1943–45 og 1959–65. Siden har Norge hatt sommertid hvert år siden 1980. I 1996 ble Norge og alle EU-land enige om at sommertiden starter siste søndag i mars og slutter siste søndag i oktober.[8][9]

Related Post

Kommentarer

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.