Da jeg beundret den gamle Eidsvoll Sundbru

I Eidsvoll ble den norsk grunnlov utformet og vedtatt i 1814. Da vi besøkte Eidsvoll vinteren 2017 var det med stor stolthet og nasjonal patriotisme. Vi opplevde Eidsvoll sentrum som er administrasjons-senteret i kommunen med 4 492 innbyggere (2015). Selveste Eidsvollbygningen får vi ha til gode, og her er noen bilder av den gamle Eidsvoll Sundbru som fascinerte meg. 

Den gamle Eidsvoll Sundbru ble bygget i 1924 og knytter gamle Eidsvoll stasjon med resten av Eidsvoll sentrum. 

Den gamle Eidsvoll Sundbru ble bygd i 1924. Den ligger ved den gamle Eidsvoll stasjon og går over elven Vorma. Broen har en spennvidde 60+72+60 meter, dvs avstand mellom steinpilarene som holder broen oppe. Bredden er 5,0 m samt ett fortau på 1,5m.

Her ser vi også en utendørs overbygd scenen i Eidsvoll som ligger vakkert til nede ved elven.  

Før den gamle Sundbrua ble bygd gikk det ferge over. Nå er det bygd en ny veibro i betong noen hundre meter lenger sør. Den gamle broen er bygd i stål og er tatt vare på og brukes idag kun av fotgjengere og syklister.

Broen er bygd i stål og brukes i dag kun av fotgjengere og syklister. En ny betongbru lenger sør ivaretar biltrafikken over Vorma.

Ønsker du å utforske Eidsvoll kan du lese mer på kommunes hjemmeside her

Related Post

Kommentarer

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.